Stugan på Delesmyren som har tjänstgjort som smedja.

Startsida