Hallebäck under Ränsliden

Här bodde Aron Eliasson (1838-1918) och hustrun Kristina Bryngelsdotter (f.1840). De hade en son, Karl (f.1868), som blev fältjägare och fick namnet Lundin. De flyttade härifrån år 1881.

År 1882 flyttade Erik Eriksson (f.1845) och hustrun Maja Andersdotter (f.1844) hit. De hade barnen Karl Johan (f.1882), Thorsten (f.1884) och Adolph (f.1888). År 1897 flyttade de till Ödskölt,

Sedan bodde här Anders Johannesson (1868-1931) från Sågerna, Hallersbyn. Han gifte sig med Elisabet Halvarsdotter (1869-1920), Heden, Tisselskog. De fick två barn, Gustav (f.1898) och Anna (f.1908). Hustrun Elisabeth hade även en son sen tidigare, Wilhelm (f.1894). Hans far hette Johannes Karlsson från Flaterud, Tisselskog.

När stället blev tomt flyttade änkan Mina Larsson (d.1974) med fyra barn dit. Barnen hette Gustav (d.1972), Edit, Arne och Ella. Mina var född på Delesbacken, Ödskölt. Maken Einar var från Skogen, Lunnebo.

År 1937 köptes stället av Paul Larsson som tidigare bodde i Parken. Hustrun hette Agda. De hade åtta barn, Anna Lisa, Elly, Jack, Rolf, Rune, Birgit, Stig och Solveig.

Stugan på Hallebäck brann ner till grunden för några år sedan. Ett nytt hus byggdes upp och här bor nu Stig Larsson med hustrun Inger.

HallebäckHallebäck

Startsida