Från vänster Anders Johannesson, dottern Anna, hustrun Elisabet och mjölnaren på Hallersby kvarn, Henning Fors.

Fotograf Gottfrid Fors.

Startsida