Hallebäck under Hallersbyn

Här bodde på 1830-talet en Sven Ersson (f.1802).

Efter honom bodde här Anders Jacobsson (1810-1869) och hans hustru Cajsa Jonasdotter (f.1810). De hade barnen Johannes (f.1835), Maja (f.1837), Carl (f.1841), dog som spädbarn, Cajsa (1842-1909), Jonas (f.1843), Anders (f.1845), Carl (f.1849) och Magdalena (f.1854). De flyttade år 1856 till Fattigkas, Lunnebo.

Sedan bodde sen år 1857 här troligen Bryngel Andersson (1834-1904). Hans hustru hette Cajsa Jonasdotter (1835-1877). De fick barnen Johan August (1857-1881), Benjamin (1859-1862), Joel (1861-1863), Benjamin (1863-1893), Maja Lisa (1866-1917), Karl Gustav (f.1868), fältjägare med efternamnet Lindgren, Anna Lisa (f.1871), Otto (1873-1934) och Hellevi (f.1876, död samma år).
År 1880 gifte Bryngel om sig med Cajsa Eriksdotter (f.1847), från Korserud. De fick fem barn, Hellevi (f.1881), Johan (f.1883), Joseph (f.1885), Wilhelmina (f.1888) och Hilma (f.1892).

Efter Bryngels död 1904 så säljer arvingarna stället på auktion. Köpare var Lars Wilhelm Danielsson och Salomon Abrahamsson.

År 1912 söker arvingarna åter lagfart på stället. Danielsson och Abrahamsson har troligen huggit ut skogen och säljer nu stället på nytt.

År 1917 söker Karl Gustaf Bryngelsson-Lindgren, (f.1868), lagfart, han var son till Bryngel. Han var gift med hustrun Wilhelmina (Mina) Johannesdotter, (f.1871). De hade sonen Johan (f.1896).

År 1942 söktes lagfart av Anders Johan Lindgren, son till Karl Gustaf.

År 1943 köptes stället av Valter Waldenström.

År 1967 köptes stället av Valters son, Bo Waldenström. Bo byggde sig en stuga lite längre österut där han nu bor.

Lindgrens

 


Hallbergs

Bredvid ovanstående ställe ligger ytterligare en stuga. Den lät byggas av Mina Larsson år 1936. Hon hade tidigare bott ett tag på det norra Hallebäck. Mina var änka, hon hade varit gift med maken Einar. Han var född på Skogen, Lunnebo. Mina var född på Delesbacken, Ödskölt. Hon hade fyra barn, Gustav, Edit, Arne och Ella. Dottern Edit gifte sig med Gottfrid Hallberg från Källekasen. De fick sonen Kjell. De bodde sen kvar på detta ställe. Stället är nu fritidshus till Kjells dotter, Linnea med familj.

Gottfrid Hallbergs

Startsida