Harget

Stugan flyttades antagligen i början av 1900-talet. Den står som boningshus i Skogsbol, Gunnarsnäs nu.

Den siste som bodde och brukade på detta ställe var fältjägaren nr. 24 Anders Magnus Blomgren (1849-1904), bror till Lars Andersson på Krokvasskasen. Han gifte sig år 1875 med Anna Charlotta Zakariasdotter (f.1851), från Futten. De hade barnen Anna (f.1876), Johan (f.1879), dog som spädbarn, Stina Kajsa (f.1880), Karl Albert (f.1883), tvillingarna Johan & Gustav Adolph (f.1885), Selma (f.1887), Victoria (f.1890) och Elin Amanda (1895-1957). Stina Kajsa och Victoria emigrerade, Karl Albert tog värvning, Johan och Adolph bosatte sig i Ödskölt.

Lars-Magnus Andersson köpte Harget och även Filipus strax ovanför, han sålde stugan på Harget till en man från Skogsbol i Gunnarsnäs som flyttade stugan dit. Lars-Magnus hade varit dräng hos denne man.

Idag kan man med viss svårighet se spår där stugan en gång stod.

Startsida