Kolbotten

Stället beboddes i början av 1900-talet av en Erik, samt en yngre kvinna, Kristin. Hon gifte sig med Sven på Harudden och bosatte sig i Asketveten.

År 1906 köptes stället av Ida och Olle Pettersson. Olle var son till Petter och Stina Olsson på Hammel. Ida var från Järbo. De hade en dotter, Stella (f.1903).

År 1940 köptes stället av Gunnar och Dagny Godtman, Laxarby, vilka i sin tur 1956 sålde till Kjell Sjöberg, Dals Långed.

Kolbotten ägs fortfarande av Kjell Sjöberg och är i mycket gott skick.

Kolbotten

Startsida