Kullarna

På kullarna sydväst om Skärrud har detta ställe en gång legat. Man kan nu endast se en hög kvar av murstocken.
All dokumentation om detta ställe är mycket dålig, så uppgifter får komma in senare om det går att få fram något.

Startsida