Kullen

Här bodde på 1800-talet Olof Jansson (1806-1889). Han kallades allmänt för Ola på Kôl. Hans första hustru hette Kerstin Jonasdotter (1809-1875). De hade tidigare bott på Filipus. De hade barnen Johannes (f.1831), flyttade till Lilla Skärrud, Cajsa (f.1833), gift med Erik Nilsson, Flaterud, Anders (1835-1910), flyttade till Lapperud, Dalskog, Maja Stina (1837-1917), kvarboende, Carl (1838-1841), Jan Magnus (1842-1869), Karl (1844-1909), lille Karl även kallad, förolyckad när en virkesvälta rasade över honom, Olof (1846-1857), Kristina (f.1847), Lena (1849-1874) och Elisabeth (f.1851), dog som spädbarn.

Olas andra hustru hette Maja Lisa Andersdotter från Holm (f.1855), 49 år yngre än sin make! De fick inga barn. Hon hade tidigare varit piga hos Ola. Efter att maken gått bort så gifte Maja Lisa om sig år 1890 med Aron Johannesson från Dalen i Tisselskog. De flyttade till Tisselskogs socken år 1898.

Ola och Kerstins dotter Maja Stina gifte sig med Anders Andersson (1845-1900), Källekasen och de bosatte sig på Kullen.

Anders och Maja Stina hade en son, Herman (f.1878). Han gifte sig med Ida Johannesdotter (1874-1909) från Mossen, Hedan, Tisselskog. De fick tre barn, Axel (f.1903), Vendla (f.1906) och Hjalmar (1908-1909).

Herman gifte om sig 1911 med Helena från Bråten (ö. om Ärve). De fick sju barn, Hilda Maria (f.1912), Alina Elisabeth (f.1915), Astrid Mathilda (1916-2000), Carl Einar (f.1919), Anders Vilhelm, Knut Olof och Ingrid Viola.

År 1923 såldes Kullen till Jonatan Abrahamsson. Herman med familj flyttade 1924 till Århult, Åmål.

År 1925 köptes Kullen av Karl Johannesson, (1870-1951), Ramdalen. Karl kom från Lilla Skärrud. Han flyttade år 1926 dit en stuga från Hallersbyns kvarn. Efter detta flyttade även Karls hustru Kristina (d.1947) dit. Av de 2 sönerna bodde även Johan (1903-1976) där, Hjalmar hade rest till Amerika.

När Johan gifte sig år 1930 med Ester Hallberg (1908-1978), Källekasen, flyttade föräldrarna tillbaka till Ramdalen. Esters mor Selma Hallberg var dotter till Zakarias och Stina i Futten. Johan och Ester fick tre barn, Hjalmar (1931-2017), Harry (1934-2006) och Evy (f.1940).

 

Kullen
Kullen
Hjalmar & Johan
Ester Karlsson
Johan Karlsson

 


Kullen, nedre

Detta ställe ligger nedanför Kullen. Den byggdes någon gång på 1960-talet, av Evy och Leif Gustavsson. Stället köptes av Olle-Bengt Sandell och Karin Jochnick-Sandell. De bodde här i några år. Stället är nu sålt.

Sandells


Startsida