Stugan på Kullen, hitflyttad 1926 från Hallersbyns kvarn.

Startsida