Liden

Här har det legat ett ställe men spår efter detta är i det närmaste helt obefintliga. De rester som fanns försvann troligen i samband med att vägen byggdes. Även dokumentationen om personer som bott här är mycket dålig.

Startsida