Lisafors

Här bodde på 1860-talet troligtvis Gustaf Andersson (f.1841), kommen från Tisselskog socken, och hustrun Kajsa Jansdotter (f.1846). De gifte sig 1864 och fick barnen Mathilda (f.1865), Hilma (f.1867), Olivia (f.1869), Anders Johan (f.1873) och Josefina (f.1876). Kajsa var troligen kommen från Ränsliden V. År 1879 emigrerade hela familjen till Amerika. Antagligen tillkom bebyggelsen här runt 1840-talet genom en avstyckning från huvudgården Ränsliden V.

Efter att stället blivit tomt så flyttade samma år Lars Magnus Svensson (1844-1887) och Anna Lisa Bryngelsdotter (f.1838) hit. Lars Magnus kom från Tisselskog socken, Anna Lisa från Ränsliden S. De gifte sig år 1878 och fick barnen Benjamin (f.1881) och Albert (f.1882). Sonen Benjamin drev även affär på stället en tid.

Den sista som troligen bodde här var Kajsa, (1856-1931), dotter till Zakarias och Stina i Futten. Hon bodde i det lilla huset som varit affär. Hon hade en son, Johan, (1883-1912) som förolyckades genom drunkning i kanalen i Vänersborg där han arbetade.

Den stora stugan står nu i Dals Rostock, den lilla, affärsbyggnaden, är flyttad och tjänstgör som sommarstuga här i Ränsliden.

Johan på Lisafors
Fd. Handelsbod

Startsida