Ränsliden är beläget i Dalskogs socken, i norra delen av Melleruds kommun. I norr gränsar det mot Tisselskogs socken i Bengtsfors kommun. För många kanske platsen är bekant främst för sin rika förekomst av liljekonvalje. Ränsliden ligger vackert utmed sjön Ränn. Namnet kommer av sjönamnet Ränn och "lid" som betyder sluttning.

Gården nämns i jb. 1634 som 1/8 skattehemman, och 1654 står det, att Ränsliden brukas under Hallersbyn.
I Ränsliden har det funnits inte mindre än 22 brukningsdelar. År 1891 var åkerarealen 26,3 ha. Gårdens skogsareal var 561 ha. Storskifte på hemmanets ägor var det 1795.
År 1880 bodde här 108 personer. Idag finns det ett tjugotal bofasta här.

Samtliga ställen där bebyggelse har funnits är väl utmärkta med skyltar.

Startsida