Ränsliden S:a

Här bodde under 1800-talets första hälft Bryngel Assmundsson (1800-1852) och hustrun Maja Börjesdotter (1796-1879). De hade nio barn. Kajsa (1824-1896), Stina (1826-1881), Anders (f.1827), Olof (1829-1896), Maria (f.1831), Britta (1833-1881), Johannes (f.1834), Assmund (1835-1910) och Anna Lisa (1838-1898).

Syskonen Olof Och Cajsa bodde kvar på föräldrahemmet. Olof förblev troligen ogift. Cajsa fick en sk. oäkting, Johan, (f.1857). Hans far hette Erik Svan och var från Ramdalen, Tisselskog. Han kom så att bo kvar i hemmet. Han gifte sig år 1893 med Selma Sundström, (f.1866), från Slättängen, Tisselskog. De fick två döttrar, Vendla Maria (f.1894) och Hilda Emilia (f.1896). Vendla flyttade till Karl Lindgren, Hallebäck. Hilda gifte sig med Viktor Larsson, Krokvasskasen 1920, och flyttade dit.

Hilda och Viktor övertog sedan Ränsliden. Viktor blev efter några år änkeman. Han gifte senare om sig med Ingeborg Lennartsson, Ramdalen, Tisselskog och flyttade dit. De fick döttrarna Maj och Rut.

Viktor sålde Ränsliden till Erik Svensson, som var gift med Hilma Hallberg. De bodde i Tångebyn. Erik Svensson bodde i Ränsliden till 1945, då han sålde till Ole Thoreby. Erik flyttade till Kopparebol, Dalskog. Ole Thoreby flyttade stugan till Bohuslän.

Johan Eriksson
Ränsliden

Startsida