Tegen

Här bodde Lars Assmundsson (1781-1852) och hustrun Maja Persdotter (1785-1861). De hade sex barn, Catrina (f.1813), Bryngel (f.1815), Britta (f.1821), Anders (f.1822), flyttade till Källekasen, Petter (1825-1909) och Johannes (1829-30).

Sonen Petter bodde kvar och gifte sig med Johanna Andersdotter (1826-1876). De fick barnen Betty (f.1848), Kristina (f.1851), Maja (f.1854), August (f.1857), Axel (f.1864), senare Hällberg, Fältjägare nr: 56, Mathilda (f.1867), Anna Kajsa (1859-62) och Johan Benjamin (f.1862, dog endast 20 dagar gammal).

Petter Larsson gifte år 1883 om sig med Kajsa Eliasdotter (f.1836).

Sedan köptes stället av en kronofogde, som i sin tur sålde det till en Löjtnant Naucler, som hade det i några år. Efter Naucler köptes Tegen av Dr. Torild Lunden och h.h. Inga. De var där på somrarna.

Efter Lundens död köptes Tegen av Paul Larsson, Hallebäck. Nuvarande ägare är Jack Larsson.

Tegen Tegen
Tegen

Startsida